DeskToppen i Taberg upphör med sin verksamhet.


Jag vill tacka alla kunder, samarbetspartners och

leverantörer för gott samarbete under många trevliga år.